maandag 1 februari 2016

drieprocentsnorm

drieprocentsnorm


De zogenaamde drieprocentsnorm is een afspraak binnen de Europese Unie dat landen geen groter begrotingstekort dan drie procent mogen hebben op straffe van een boete.

In de praktijk wordt er nogal eens van deze norm afgeweken.

In de praktijk kan dat ook gewoon straffeloos.
Gebruikte begrippen in drieprocentsnorm


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begrotingstekort
  ... Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer