donderdag 4 februari 2016

Doorloopconstructie

Doorloopconstructie


Van een doorloopconstructie is sprake als u een hypotheek met vermogensopbouw, zoals de spaar- en beleggingshypotheek, niet aflost aan het eind van de looptijd.

Het vermogen dat u heeft opgebouwd gebruikt u dan dus niet om de hypotheek af te lossen, maar u houdt het vermogen in stand.

Deze doorloopconstructie kan fiscaal voordelig zijn als de hypotheekrente lager is dan het rendement dat u maakt op het vermogen.

De fiscus streeft er permanent naar om deze constructies minder voordelig te maken.
Gebruikte begrippen in doorloopconstructie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer