zondag 7 februari 2016

distributievergoeding

distributievergoeding


De term distributievergoeding slaat op de vergoeding die vermogensbeheerders ontvangen van beleggingsinstellingen wanneer zij hun klanten bij deze beleggingsinstelling onderbrengen.

Distributievergoeding is een vorm van provisie die regelmatig onder politieke druk komt te staan,
Gebruikte begrippen in distributievergoeding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiĆ«le instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer

Begrippen waar distributievergoeding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer