zaterdag 6 februari 2016

Discontopercentage

Discontopercentage


Het Discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de Nederlandse bank.

Als onderpand voor de lening dienen wissels en andere waardepapieren.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in discontopercentage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar discontopercentage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


strafdisconto
  ... onder het zogenaamde strafdisconto verstaan we het discontopercentage dat boven het officiële disconto ligt en dat door de nederlandsche bank...Lees meer
particulierdisconto
  ... onder het zogenaamde particulier disconto verstaan we het discontopercentage waartegen banken bereid zijn om zogenaamde prima wissels te disconteren...Lees meer
officieel disconto
  ... onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal...Lees meer
wisseldisconto
  ... het zogenaamde "wisseldisconto" is het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv dnb bereid is om schatkistpapier wissels en promessen voorzien...Lees meer
promessedisconto
  ... we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee...Lees meer