dinsdag 9 februari 2016

Directe kredietcontrole

Directe kredietcontrole


Onder directe kredietcontrole verstaan we de voorschriften die een centrale bank aan de particuliere banken kan opleggen om hun kredietverlening te beperken.

Het doel van directe kredietcontrole is om geldschepping te voorkomen of in elk geval te beheersen.
Gebruikte begrippen in directe kredietcontrole


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer