donderdag 11 februari 2016

directe kosten

directe kosten


De directe kosten zijn dat deel van de totale kosten die bijvoorbeeld moeten worden gemaakt om een product te fabriceren en dat duidelijk en ondubbelzinnig verband houdt met dat productieproces.

Voorbeelden van directe kosten zijn energiekosten, afschrijvingen en grondstoffen.
Gebruikte begrippen in directe kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar directe kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer