dinsdag 9 februari 2016

directe inflatiestrategie

directe inflatiestrategie


Onder een directe inflatiestrategie verstaan we het monetair beleid dat zich direct richt op het beheersen van de inflatie

In dit beleid wordt een duidelijke doelstelling voor de inflatie  afgekondigd.
Gebruikte begrippen in directe inflatie strategie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer