donderdag 11 februari 2016

Directe garantie

Directe garantie


Onder een directe garantie verstaan we een garantie waarbij de Nederlandsche Crediet-verzekering Maatschappij NV (NCM) zich rechtstreeks tegenover de bank verplicht om de niet betaalde wissels en/of promessen te uit te betalen, die deze bank van een cliënt disconteerde.

De betreffende bank heeft hierbij afstand gedaan van haar recht van regres op de client tot het bedrag waarvoor de directe garantie geldt.

Dit recht is door de bank overgedragen aan de NCM.

Directe garantie kan uitsluitend aan een bank worden verstrekt als de onderliggende exporttransactie door de NCM is verzekerd.
Gebruikte begrippen in directe garantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer