donderdag 18 februari 2016

differentiële geldstroom

differentiële geldstroom


Onder een differentiële geldstroom verstaat men de toename of afname van een bepaalde geldstroom (kosten of inkomsten) binnen een onderneming als gevolg van een specifieke beslissing.