woensdag 17 februari 2016

diepte-investering

diepte-investering


Onder een diepte-investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het bedrijf komt en daardoor de kapitaal-arbeid verhouding stijgt.

Denk bij een diepte-investering bijvoorbeeld aan het automatiseren van een productieproces wat gaat ten koste van het aantal werknemers.

Onder een diepte-investering verstaan we dus ook wel een arbeidsbesparende investering.
Gebruikte begrippen in diepte investering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer