donderdag 18 februari 2016

Dibor

Dibor


Onder de Dibor verstaan we de Dublin interbank offered rate, dus een vraagkoers voor de rente die banken in Ierland elkaar in rekening brengen
Gebruikte begrippen in DIBOR


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


interbank offered rate
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer