donderdag 18 februari 2016

derden pandgever

derden pandgever

Onder de derden pandgever verstaan we een derde die ten behoeve van de schuld van een ander als zekerheid pand geeft.
Gebruikte begrippen in derden pandgever


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


pandgever
  ... de pandgever is degene die het pandrecht als zekerheid verstrekt de pandgever en de schuldenaar behoeven niet dezelfde persoon...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer