vrijdag 19 februari 2016

Depotrente

Depotrente


Onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is/verkregen wordt door stalling van geld in een depot.  Een voorbeeld is een bouwdepot waaruit de kosten tijdens de bouw van een woning wordt voldaan.
Gebruikte begrippen in depotrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bouwdepot
  ... bij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer