vrijdag 19 februari 2016

deelnemingspercentage

deelnemingspercentage


De participatiegraad of ook wel deelnemingspercentage is het deel van de bevolking tussen de 15 en 64 (deze leeftijd gaat waarschijnlijk veranderen) dat bereid en in staat is om betaald werk te doen.

In het algemeen geldt voor vrouwen in Nederland dat deze een lagere participatiegraad hebben dan mannen. Een verbeterde kinderopvang met ruimhartige subsidiemogelijkheden heeft de participatiegraad van vrouwen wel verhoogd maar deze lijkt onder politieke druk weer gesneuveld.

Hoe meer mensen een vorm van uitkering krijgen hoe lager het deelnemingspercentage wordt.

Uitzondering hierop is de WW. Meer WW-ers heeft geen invloed op het deelnemingspercentage want die blijven gewoon arbeidsgeschikt.
Gebruikte begrippen in deelnemingspercentage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


participatiegraad
  ... de participatiegraad is het percentage van de personen van 15 65 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer