vrijdag 19 februari 2016

deelnemingsgraad

deelnemingsgraad


Onder de deelnemingsgraad verstaan we in de economie het aantal mensen van 15 tot 64 jaar dat betaalde arbeid verricht in procenten van de beroepsbevolking.

De leeftijd van 64 is in Nederland na 2009 constant onder politieke druk komen te staan van politici die een hogere leeftijd willen tot welke doorgewerkt kan worden.
Gebruikte begrippen in deelnemingsgraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer