vrijdag 19 februari 2016

Deelmarkt

Deelmarkt


Onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt.

Voorbeeld van een deelmarkt
De vermogensmarkt valt uiteen in de onderling te onderscheiden geldmarkt en de kapitaalmarkt waar bij beiden andere condities gelden.
Gebruikte begrippen in deelmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer

Begrippen waar deelmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
obligatiemarkt
  ... de obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt...Lees meer
markt voor middellang krediet
  ... de markt voor middellang krediet is een deelmarkt die tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt in ligt...Lees meer