zondag 21 februari 2016

décharge van bestuurders

décharge van bestuurders


De décharge van bestuurders is een moment in het jaar, meestal tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, waarop de aandeelhouders het door de directie en commissarissen gevoerde beleid in het afgelopen jaar goedkeuren. De term décharge wordt ook gebruikt als iemand van zijn verplichtingen wordt ontslagen.