zondag 21 februari 2016

debutgettering

debutgettering


Onder debutgettering verstaan we het feit dat bepaalde posten om moverende redenen buiten de normale begroting worden gehaald.
Gebruikte begrippen in debutgettering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer