maandag 22 februari 2016

debetrente

debetrente


De debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend, bijvoorbeeld bij een hypotheek, lening of effectenkrediet.
Gebruikte begrippen in debetrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar debetrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


rentezetting
  ... onder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te...Lees meer
rekeningcourant condities van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de rekeningcourant condities van denederlandsche bank nv verstaan we de speciale rekeningcourantcondities die afwijken...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer
extra rentetoeslag
  ... onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de...Lees meer