maandag 22 februari 2016

Debetnummer

Debetnummer


Onder een debetnummer verstaan we het nummer van een rekening waarvan een bedrag moet worden afgeschreven.

In het algemeen dus het rekeningnummer van de opdrachtgever voor de betaling.
Gebruikte begrippen in debetnummer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer