maandag 22 februari 2016

Debenture

Debenture


Onder een debenture verstaan we een aflosbare obligatie in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten met een vaste rente.

In de Verenigde Staten ligt onder een debenture een persoonlijke zekerheid.

In het Verenigd Koninkrijk ligt onder de debenture meestal een zakelijke zekerheid.
Gebruikte begrippen in debenture


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer