maandag 22 februari 2016

Datum van afgifte document

Datum van afgifte document


De Datum van afgifte document is de oorspronkelijke datum die als zodanig op het afgegeven document is vermeld.

Afwijkingen hierop zijn mogelijk. Onder documentaire kredieten kan bij transportdocumenten de datum van het daarop voorkomende ontvangststempel, de op een luchtvrachtbrief eventueel vermelde werkelijke vluchtdatum of de datum van een "aan boord" aantekening bij zeevervoer, voor de op het transportdocument vermelde afgiftedatum in de plaats komen.
Gebruikte begrippen in datum van afgifte document


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


luchtvrachtbrief
  ... een airwaybill is een document dat ook wel luchtvrachtbrief wordt genoemd en dat betrekking heeft op van een airfreight consolidator...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer