maandag 22 februari 2016

dalende yield curve

Dalende yield curve


Een dalende yield curve is een rentegrafiek (of yield curve) waarin tot uitdrukking komt dat zowel de korte rente als de lange rente omlaag is gegaan.
Gebruikte begrippen in dalende yieldcurve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
lange rente
  ... de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer