zondag 28 februari 2016

cumulatieve afschrijvingen

cumulatieve afschrijvingen


De cumulatieve afschrijvingen zijn de totale afschrijvingen op een bepaald productiemiddel vanaf het moment dat met afschrijven werd begonnen tot en met heden.
Gebruikte begrippen in cumulatieve afschrijvingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer