zondag 28 februari 2016

Converteren van een betalingsopdracht

Converteren van een betalingsopdracht


Onder het converteren van een betalingsopdracht verstaan we het omzetten van hand- of machinegeschreven betalingsopdrachten naar een door een machine of elektronisch leesbare vorm.

Door de opkomst van allerlei alternatieven, zoals bijvoorbeeld automatische incasso en internetbankieren zal dit werk steeds verder in omvang afnemen.

Vertalingen van convereren van een betalingsopdracht

Engels: conversion of payment order  

Gebruikte begrippen in converteren van een betalingsopdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer