maandag 29 februari 2016

contant maken

contant maken


Onder contant maken verstaan we het berekenen van de huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst wordt ontvangen;

Contant maken gebeurt via het zogenaamde afrenten.

Iemand die over een jaar honderd euro zal ontvangen kan uitrekenen dat dat bedrag op dit moment, bij een rentestand van bijvoorbeeld 4%, €96 waard is.
Gebruikte begrippen in contant maken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afrenten
  ... Het begrip afrenten is vakterminologie voor de financi ële rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde van een bedrag dat...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer