maandag 8 februari 2016

Consumer Confidence Measures

Consumer Confidence MeasuresDe Consumer Confidence Measures is een economische indicator die het vertrouwen weergeeft van de consument in de economie.

Het geeft een beeld van de te verwachten handelingen van de consument.

De Consumer Confidence Measures indicator wordt door het Amerikaanse marktonderzoekbureau berekend.

Is het vertrouwen groot dan is de consument eerder bereid om grote uitgaven te doen.

Wanneer het vertrouwen laag is zijn consumenten eerder geneigd om hun consumptie uit te stellen.

Consumer Confidence Measures
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in consumer confidence measures


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer