maandag 22 februari 2016

Centrale overheid

Centrale overheid


Onder de centrale overheid verstaan we de regering bestaande uit de koning(in) plus de ministers.

De koning(in) is daarbij het staatshoofd.

Dit staatshoofd handelt onder de verantwoording van de minister-president.

Ook ziet men de centrale overheid wel als een onderdeel van de overheid dat bestaat uit het Rijk, de universiteiten, de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en een aantal tot de overheid behorende non-profit instellingen met een landelijk werkingsgebied.
Gebruikte begrippen in centraleoverheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer