maandag 22 februari 2016

Centrale Beleggingsraad

Centrale Beleggingsraad


Met de centrale Beleggingsraad wordt het orgaan bedoeld dat belast is met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de beleggingswet van het vermogen van ondermeer de vroegere Rijkspostspaarbank en de eveneens verdwenen Postcheque en Girodienst.

Deze twee instellingen maken inmiddels onderdeel uit van de Postbank NV, onderdeel van de ING.

Ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds viel onder de Centrale beleggingsraad.

Vertalingen van centrale beleggingsraad

Engels:  Central Investment Board 

Gebruikte begrippen in beleggingsraad


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingsbeleid
  ... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
centrale beleggingsraad
  ... met de centrale beleggingsraad werd het orgaan bedoeld dat belast was met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar beleggingsraad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


centrale beleggingsraad
  ... met de centrale beleggingsraad werd het orgaan bedoeld dat belast was met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de...Lees meer