maandag 22 februari 2016

centraalgeleide economie

centraalgeleide economie


Een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren niet worden overgelaten aan het marktmechanisme.

De beslissingen worden genomen door een vrij beperkte groep beslissers die hun besluiten vastleggen in een dwingend meerjarenplan.

Hier komt dan ook de term planeconomie vandaan.
Gebruikte begrippen in centraal geleide economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar centraal geleide economie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


gebonden betalingsverkeer
  ... onder een gebonden betalingsverkeer verstaan we een systeem waarbij alle betalingsverkeer met het buitenland onder toezicht is gesteld van...Lees meer