maandag 22 februari 2016

Centraal akkoord

Centraal akkoord


Onder een centraal akkoord verstaan we een centraal gemaakte afspraak tussen werkgevers, vakbeweging en de overheid, afgesloten tijdens het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid over de loonontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden in ons land voor een of meer jaren.

Een voorbeeld van een Centraal Akkoord dat vérstrekkende gevolgen had (onder meer omdat er afspraken over arbeidstijdverkorting en loonmatiging werden gemaakt) was het Akkoord van Wassenaar
Gebruikte begrippen in centraal akkoord


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
loonmatiging
  ... onder loonmatiging verstaan we een beperking van de stijging van de contractlonen het hoofddoel van loonmatiging is het gebruik van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer

Begrippen waar centraal akkoord in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


arbeidsvoorwaardenoverleg
  ... Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij...Lees meer