maandag 22 februari 2016

Cedent

Cedent


Een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij.

We komen deze vorm van zogenaamde cessie veel tegen bij de overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek en waarbij het recht van uitkering van deze verzekering wordt overgedragen aan de hypotheekbank.

Vertalingen van cedent

Engels:  assignor 

Gebruikte begrippen in cedent


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar cedent in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


cessie tot zekerheid
  ... een cessiebrief is een document waarop alle vorderingen staan die via cessie zijn overgedragen het document wordt met een bepaalde...Lees meer
cessielijst
  ... de term ceteris paribus is latijn voor "met de overige omstandigheden constant verondersteld" de economie kent in het algemeen niet...Lees meer
cessiebrief
  ... een cessielijst is een lijst van uitstaande vorderingen welke onder verwijzing naar het stamcessiecontract periodiek gewoonlijk wekelijks of maandelijks door...Lees meer