maandag 22 februari 2016

CD

CD


CD is de afkorting van certificate of deposit.

Een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of kasgeldlening in de vorm van schuldbekentenis.

Deze CD wordt uitsluitend in de professionele handel gebruikt.
Gebruikte begrippen in CD


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kasgeldlening
  ... een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden...Lees meer
termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer