maandag 22 februari 2016

CBS-rendement

CBS-rendement


Het CBS-rendement is een door het CBS berekend gemiddeld reëel rendement (gecorrigeerd voor inflatie) van aflosbare Nederlandse staatsleningen.

Het CBS-rendement wordt ondermeer gebruikt door pensioenfondsen.
Gebruikte begrippen in CBSrendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer