maandag 22 februari 2016

cashflowprognose

cashflowprognose


De cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd. Het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een jaar binnenkomt en hoeveel er aan derden betaald moet worden.

Het verschil tussen die twee bedragen laat zien of het bedrijf over (voldoende) liquide middelen zal kunnen beschikken of dat het bedrijf liquiditeiten tekortkomt.
Gebruikte begrippen in cashflow prognose


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
liquiditeitsprognose
  ... de liquiditeitsprognose is de voorspelling van de hoeveelheid geld er binnen gaat komen en hoeveel uitgaven verwacht mogen worden over...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer