maandag 22 februari 2016

carrying charge

carrying charge


De term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt.

Het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee contracten waarvan het ene korter en het andere langer loopt.

Omdat het ene contract langer loopt moeten er over een langere periode kosten voor het product worden gemaakt zoals opslag, verzekering en rente, dit zijn de carrying charges.

De term wordt ook wel bij opties en futures gebruikt.

Gebruikte begrippen in carrying charge


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar carrying charge in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


full carrying charge market
  ... de term full carrying charge market is afkomstig uit de goederentermijnhandel en er wordt mee bedoeld dat...Lees meer
carrying charge market
  ... een carrying charge market is een situatie op de grondstoffenmarkt waarbij korter lopende termijncontracten goedkoper zijn dan langer...Lees meer