maandag 22 februari 2016

Carry trade

Carry trade


Onder een carrytrade verstaan we een transactie, waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd.

Het op deze wijze verkregen geld wordt daarna weer met een lange looptijd en de daarbij behorende hogere rente weer weggezet.

Gebruikte begrippen in carry trade


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatiemarkt
  ... de obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer