maandag 22 februari 2016

carry forward

carry forward


Met de term carry forward wordt de mogelijkheid bedoeld om verliezen te compenseren met de inkomens dan wel met de winsten van de acht volgende jaren.

Gebruikte begrippen in carry forward


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


carry
  ... met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst...Lees meer
compenseren
  ... onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten...Lees meer
forward
  ... een forward is een soort future waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer