maandag 22 februari 2016

Capital gain tax

Capital gain tax


De Capital gain tax is de vermogensbelasting in de USA.

Er wordt bij de capital gain tax belasting betaald over koerswinsten, maar verliezen zijn aftrekbaar.

Gebruikte begrippen in capital gain tax


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer
gain
  ... er bestaan verschillende manieren om rendementen te berekenen een bekende is de zogenaamde gain gain laat zich eenvoudig berekenen door het eindresultaat...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer