maandag 22 februari 2016

capital budgetting

capital budgetting


Onder capital budgetting verstaan we een manier van budgetteren waarbij gebruik wordt gemaakt van een financieel-rekenkundige methode om te zien of een bepaalde investering financieel aantrekkelijk is ten opzichte van andere investeringsmogelijkheden.