dinsdag 23 februari 2016

callmarkt

callmarkt


De callmarkt is een veel gebruikte naam voor de markt voor callgeldleningen.
Gebruikte begrippen in callmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar callmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


daagshandel voor de callmarkt
  ... onder de zogenaamde daagshandel voor de callmarkt verstaan we de handel die erop gericht is om overtollige...Lees meer