dinsdag 23 februari 2016

CAD-richtlijn

CAD-richtlijn


De CAD-richtlijn is een richtlijn van de EEG uit 1993 waarin voor banken en effecteninstellingen onder andere regels staan voor de berekening van de solvabiliteitseisen van die instellingen voor de beheersing van marktrisico's.