woensdag 24 februari 2016

Buitentarief

Buitentarief


Het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane-unie heffen op goederen uit derde landen.

Een voorbeeld is het gemeenschappelijk buitentarief van de landen van de Europese Gemeenschappen dat door alle lidstaten uniform wordt toegepast voor alle invoer uit de rest van de wereld.

Vertalingen van buitentarief

Engels: external tariff  

Gebruikte begrippen in buitentarief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemeenschappelijk buitentarief
  ... onder het gemeenschappelijk buitentarief verstaan we het tarief aan invoerrechten dat de leden van een economisch samenwerkingsverband als bijvoorbeeld...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
invoerrecht
  ... het invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen het invoerrecht is nu in feite...Lees meer

Begrippen waar buitentarief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


gemeenschappelijk buitentarief
  ... onder het gemeenschappelijk buitentarief verstaan we het tarief aan invoerrechten dat de leden van een economisch samenwerkingsverband als bijvoorbeeld...Lees meer
andespact
  ... Het andes pact is een in 1996 opgerichte douaneunie tussen bolivia colombia ecuador en venezuela in 1994 werd door...Lees meer