donderdag 25 februari 2016

budgettering

budgettering


Onder budgettering verstaan we het opstellen van een budget volgens van tevoren afgesproken regels.

Deze regels bepalen de toegestane afwijkingen, de mate van taakstelling en dergelijke waaronder de budgettering moet plaats vinden.
Gebruikte begrippen in budgettering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer

Begrippen waar budgettering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


onderbezettingsverlies
  ... bij een onderbezettingsverlies is er sprake van een situatie waarbij de werkelijke bezetting van de productiecapaciteit lager is dan de...Lees meer