zondag 28 februari 2016

Brutoinkomen van de bank

Brutoinkomen van de bank


Onder het brutoinkomen van de bank verstaan we het Inkomen gevormd door de rentewinst plus de provisies voor verleende diensten.

Vertalingen van brutoinkomen van de bank

Engels: gross income of the bank  

Gebruikte begrippen in bruto inkomen van de bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
rentewinst
  ... de rentewinst is het verschil tussen het bedrag aan ontvangen rente en aan betaalde rente...Lees meer