donderdag 25 februari 2016

bruto-obligo

bruto-obligo


Het bruto-obligo is de graadmeter voor de omvang van een landenrisico.

Het bruto-obligo is de uitkomst van diverse financiële posten: de vorderingen op een land uit netto-kapitaalbelangen, afgegeven garanties en vorderingen op buitenlandse vestigingen van banken uit dat land.
Gebruikte begrippen in bruto obligo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


landenrisico
  ... bij het bepalen van het landenrisico wordt gekeken naar de stabiliteit van een bepaald land en de kans dat deze...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer