donderdag 25 februari 2016

bruto nationaal inkomen

bruto nationaal inkomen


Onder het bruto nationaal inkomen verstaan we het nationale inkomen inclusief afschrijvingen