zondag 28 februari 2016

British Bankers Association Interest Settlement Rate

British Bankers Association Interest Settlement Rate


Onder het begrip British Bankers Association Interest Settlement Rate verstaan we het rentepercentage (rate) dat op de LIFFE wordt gebruikt bij de afhandeling van de rentecontracten met een looptijd van drie maanden.
Gebruikte begrippen in british bankers association interest settlement rate


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
liffe
  ... de london international financial futures and options exchange liffe verhandelt termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten en goederen na jarenlang...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer