vrijdag 26 februari 2016

Brede Herwaardering

Brede Herwaardering


De Brede Herwaardering was de naam voor ingrijpende maatregelen in de belastingwetgeving in 1995 die vooral de aantrekkelijkheid van het kopen van lijfrenten en de pensioen-bv's voor de directeuren van die vennootschappen sterk verminderde.
Gebruikte begrippen in brede herwaardering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer