zondag 28 februari 2016

Branche

Branche


Onder een branche of bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten of diensten voortbrengen.

Bijvoorbeeld de tuinbouw, de chemische industrie, verzekeraars en dergelijke.

Vertalingen van branche

Engels: branch of industry